Conversaphone Plus

by IQ+1

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €5 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  artwork by Christian Orlock is printed with a silk screening technique (black and white)

  Includes unlimited streaming of Conversaphone Plus via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €15 EUR

   

 • T-Shirt/Apparel + Digital Album

  IQ+1 – Conversaphone Plus shirts
  Screenprinted, black/white - UNISEX, faire wear, 100% cotton
  Designed by Christian Orlock

  Includes unlimited streaming of Conversaphone Plus via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days
  4 remaining

    €12 EUR or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 25 mappa releases available on Bandcamp and save 35%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Stand closer when you have something to say, face first in the entangled, Apex, SOTTO, Bow down thine ear, I bring you glad tidings, Natursymphony No.1 — Spring Music, Creepy Crawly, Televize, and 17 more. , and , .

  Purchasable with gift card

    €73.35 EUR or more (35% OFF)

   

1.
House 04:10
2.
Thermometer 06:44
3.
Light Switch 05:57
4.
Sofa 06:48
5.
Dustbin 05:49
6.

about

~~~(SK/CZ version ↓↓↓↓)~~~

We announce the joyous return of the spacecraft known as IQ+1 to Planet Earth.

After more than six years, which its members spent on experiments, improvisational side-missions, solo excursions, and hunting for material, we can finally welcome a third mission, following on from the highly acclaimed Tváří v tvář (Face to Face, 2011) and IQ+1 (Polí 5, 2013).

The current line up – George Bagdasarov, Veronika Hladká (PIO), Jaroslav Tarnovski (Gurun Gurun, Wabi Experience, Jipangu), Petr Vrba (Rouilleux, Poisonous Frequencies, PIO), Michal Zbořil (PIO, B4), and Kateřina Bilejová – adheres to the philosophy of free improvisation. There is no captain to determine its momentary course, nor genre restrictions, nor sonic or musicianly hierarchy. The strategies remain unchanged, as does the instrumental variety, and the authentic excitement of live performance.

Mappa editions presents IQ+1’s third album, titled Conversaphone Plus, as the result of several séances recorded at the end of 2017. Every submersion in its depths is an unrepeatable experience. The organic sonic material is constantly contracting and expanding, adapting itself to the listener’s context, escaping beyond the horizon, creating mimicries, and enticing us to bubbling, popping, and jingling polyrhythms to then release its protective toxins. All six pieces boil on the narrow edge of chaotic decomposition and celestial order in which every sonic detail has its precisely determined position. Field recordings permeate the instruments on an equal footing, making it difficult to identify the sound, instrument, or player, so that each time the record is turned over, a new adventure begins. Federsel (B4, Handa Gote, Gurun Gurun) took care of the connective tissue between the pieces and the balanced post-production architecture.

Avoiding irritating instrumental exhibitionism, and egocentric deafness, Conversaphone Plus is nothing less than an uncompromising electro-acoustic testimony to the vitality of the Czech improvising scene. And it is nothing more than an attempt to connect sonic geology with astral listening.

Open the window a little – a messenger from the spacecraft known as IQ+1 is descending through the opening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlasujeme radostný návrat kozmického korábu IQ+1 naspäť na planétu Zem.

Po takmer šiestich rokoch pokusných experimentov, vedľajších improvizačných misií, sólových výletov a zberu materiálu jednotlivých členov projektu môžeme konečne privítať v poradí tretiu posádku, nadväzujúcu na oceňované albumy Tváří v tvář (2011) a IQ+1 (Polí 5, 2013).

Súčasná zostava – George Bagdasarov, Veronika Hladká (PIO), Jaroslav Tarnovski (Gurun Gurun, Wabi Experience, Jipangu), Petr Vrba (Rouilleux, Poisonous Frequencies, PIO), Michal Zbořil (PIO, B4), Kateřina Bilejová sa naďalej drží filozofie voľnej improvizácie. Nenájdeme tu žiadneho kapitána, ktorý by určoval jej momentálny kurz či žánrové obmedzenia, zvukovú či hráčsku hierarchiu. Nezmenené ostávajú stratégie, ale aj nástrojová rôznorodosť a autentické nadšenie zo živého hrania.

Mappa editions predstavuje tretí album IQ+1 s názvom Conversaphone Plus, ktorý je výsledkom niekoľkých spoločných seáns nahratých koncom roka 2017.
Každý jeden ponor do jeho útrob je neopakovateľným zážitkom. Organická zvuková matéria sa neustále zmršťuje a naťahuje, prispôsobuje poslucháčskemu kontextu, uhýba za horizont, vytvára mimikry, láka na bublajúce, praskajúce a cinkajúce polyrytmy, aby následne vypustila obranné toxíny. Všetkých šesť skladieb vrie na úzkej hrane chaotického rozkladu a skrytého nebeského rádu, kde má každý zvukový detail svoje presne určené miesto. Terénne nahrávky rovnocenne prestupujú ostatné hudobné nástroje, pričom vôbec jednoduché identifikovať samotný zvuk, nástroj a ani hráča, ktorý ho zahral; vďaka tomu je každé otočenie vinylu novým dobrodružstvom. O spojovacie väzivo medzi skladbami a vybalansovanú postprodukčnú architektúru sa postaral Federsel (B4, Handa Gote, Gurun Gurun).

Conversaphone Plus nie je nič menšie než nekompromisná elektroakustická správa o vitálnom stave českej impro scény, ktorá sa vyhýba iritujúcej nástrojovej exhibícii a egocentrickej hluchote. A zároveň nič viac než pokus prepojiť zvukovú geológiu s astrálnym načúvaním.

Pootvorte okno, práve v tejto chvíli k vám zostupuje posol kozmického korábu IQ+1.

credits

released February 13, 2019

George Bagdasarov • vintage turntable, FX, baritone sax (1-6)
Veronika Hladká • violin (1-5)
Jana Kneschke • violin (6)
Jaroslav Tarnovski • synths, electronics, percussion,
field recordings (1-6)
Petr Vrba • clarinet, trumpet, electronics (1-6)
Michal Zbořil • analog synths, electronics, Indian harmonium (1-6)
Kateřina Bilejová • body weather (6)

Recorded by Federsel @ Divadlo Ponec, Prague (1-5) • Školská 28, Prague (6)

Mixed & mastered by Federsel @ CSN, Prague

Artwork by Christian Orlock & design by Kella

Translated by Ian Mikyska

Thanks to Lukáš Jiřička, Divadlo Ponec, Jakub Juhás, Josef Jindrák
Special thanks to Federsel

released by mappa as MAP012 in 2019

license

all rights reserved

tags

about

mappa Lucenec, Slovakia

liquid cartography
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
sonic wanderings

contact / help

Contact mappa

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

mappa recommends:

If you like Conversaphone Plus, you may also like: